hits

Boliglån

Dårligere betingelser for statsansatte

Statens pensjonskasse ikke lengre rimeligst

For statsansatte har det stort sett alltid lønnet seg å ta hele eller deler av lånet i Statens Pensjonskasse. De har hatt gode vilkår, satt av staten og med rimelig finansiering fra staten som drivstoff.


En kombinasjon av endrede markedsvilkår, sterkere konkurranse blant de eksisterende bankene og en merkelig, tverrpolitisk enighet om å gjøre vilkårene i Statens Pensjonskasse ? gjør at dette ikke lengre er riktig. 

Renten i Statens Pensjonskasse er nå 2,9%, mens de fleste med god økonomi og attraktive låneobjekter vil få både fast og flytende rente under dette i de beste bankene.

Det er som med det meste i verden; ingenting er uforanderlig ? og det gjelder å følge godt med!

Frustrasjon i fagforeningen

Det har ikke gått arbeidstakerorganisasjonene hus forbi at de en gang gunstige betingelsene er blitt dårlige. LO, Unio, YS og Akademikerne har nå sendt et felles brev til Regjeringen og klager over forverringen av vilkårene. En arbeidstaker kan fort tape 20.000 på den negative endringen. Heldigvis er det enklere enn noen gang å bytte bank. 

Men rimelige lån har nå en gang vært et frynsegode i staten ? og 20.000 er mye penger. Mange har ofte gått til streik for mindre!

Hva bør du gjøre?

  1. Sjekk om du bør reforhandle lånet ditt ? det er ofte mer å hente på dette enn på lønnsoppgjøret! 1 time arbeid kan fort gi langt over 10.000 kroner spart ? uavhengig av om du har lånet i Statens Pensjonskasse eller ikke! En enkel sjekk: Hvis du er under 34 eller har god økonomi eller et lån over 2 mnok vil du trolig klare å få under renten i Statens Pensjonskasse.
  2. Få Parat til å ta disse negative endringene med seg inn i årets lønnsoppgjør ? det er en vesentlig svekkelse av den totale kompensasjonspakken til statsansatte!

Bankene har nesten gjort sin del av jobben - du må gjøre litt

Norges Bank satte ned renten i desember. Bankene drøyde det noen uker før de satte ned renten - sannsynligvis for å få mer mediedekning på rentereduksjonen i januar enn de ville fått i romjulen. 

De fleste bankene har nå satt ned renten med mellom 0,2 og 0,4%. Det er ganske mye. På et lån på 4 mnok betyr det over 10.000 i årlig rentereduksjon for deg og fort over 200.000 i besparelse over lånets løpetid! 

MEN: Det er en aldri så liten detalj med dette, som er verdt å merke seg. Bankene velger normalt å ikke gi deg denne rentereduksjonen før en selvpålagt varslingsperiode på opptil 8 uker. Det er litt pussig. Loven krever at endringer på lånerenten, som er NEGATIVE for brukeren, skal varsles med 6 ukers frist. Men en rentereduksjon på et boliglån er positivt og kan således gjelde fra samme dag. 

Du må altså ta en telefon eller sende en epost til banken og be de la rentereduksjonen gjelde fra i dag. Det har jeg gjort. Og det bør du gjøre. 3 minutter på telefon og 2000 kroner spart!

Pass deg for fastrentetilbudene!

Bankene i Norge går mye i takt. I fjor på denne tiden var det mange banker som var urolige for fremtiden og holdt litt igjen på utlånssiden. Nå søker de aller fleste bankene søker sterkere vekst og konkurransen er mye hardere bankene imellom.


Dette kan vi som forbrukere utnytte. Det er MANGE skuffetilbud i markedet nå, for de som orker å bruke en time ekstra på å svise ut de siste kronene i forhandlinger med bankene.

Men vær obs! Avisene er proppfulle av stoff og annonser om fastrente om dagene. Det er vel og bra med konkurranse. Men husk at bankene ikke har helt det samme målet som deg. De ønsker naturligvis å tjene mest mulig penger. Og det som er bra for bankene er ikke nødvendigvis bra for deg.

En enkel tommelfingerregel er: Ta variabel rente hvis du har råd til en renteøkning. Ta fastrente hvis du har en trengt økonomi og er sårbar for økte rentekostnader. Fastrente er generelt dyrere, men gir ekstra sikkerhet.

En annen tommelringeregel, eller kanskje mer et «gammelt jungelvisdomsord fra finansjungelen» er: Når det er MANGE reklamer for fastrentelån er de variable rentene på vei ned. Nå mot slutten av året kommer vi til å se at mange banker setter ned de variable rentene på lån.

Så jeg er ikke så sikker på at det er så lurt å løpe og kjøpe fastrente nå? Men det er lurt for bankene om du gjør det!

Det er konkurranse i bankmarkedet. La oss heller se oss i speilet!

Det er lett å lage nyhetsartikler om høye lederlønninger og store overskudd i bankene om dagen. Og det er lett å skylde på bankene og myndighetene for at det er slik. Men det er ikke helt rettferdig, hvis vi skal være helt ærlige.

Etter å ha fulgt ganske mange låneprosesser på nært hold er dessverre min «dom» at de fleste vil finne den største kilden til store marginer i bankene om de ser seg selv i speilet. Det er kanskje en ubehagelig erkjennelse? Men likefullt en viktig erkjennelse...


Bankene er egentlig ganske flinke til å konkurrere om deg som kunde, hvis du bare spør de riktige bankene. Det er nemlig stor forskjell på bankene. Mer enn 100 banker tilbyr boliglån i Norge, men bare et fåtall som passer for akkurat deg. Bankene er et mangehodet troll. Eller de kan være et kjøpesenter med en rekke ulike butikker, avhengig av om du ønsker å se på de med positive eller negative briller:

  • Noen banker har «utsolgt» for lån på grunn av selvpålagte eller myndighetspålagte begrensninger. De fremstår som lite  interesserte, men du vil likevel finne markedsprofilering av banken. Det kan derfor oppstå forventningsavvik i låneprosessen, noe som kan ta selvtilliten fra enhver lånesøker.
  • Noen banker har en «one size fits all»-holdning. De har OK renter for de fleste, men ikke topp renter for noen
  • Noen banker er spissede og har gode renter for et smalere segment, for eksempel deg med høy inntekt, lav belåningsgrad, spesielle medlemskap, etc

Hva er oppskriften på å lykkes?

Vi som konsumenter må gjøre den viktigste jobben; være aktive knyttet til reforhandling av vilkårene på lånene. Vi må slutte å se på bankrådgiveren som en rådgiver som nødvendigvis vil ditt beste, men heller gå inn i forhandlinger med litt høyere pondus og tillate oss å slå opp med gamlebanken og finne en bedre match.

Myndighetene må også gjøre sitt

  • De har redusert tinglysingsgebyrene knyttet til å flytte boliglån. Men med elektronisk tinglysing bør gebyrene kunne bli enda lavere, aller helst null. Og arbeidet med elektronisk tinglysing har tatt og fortsetter å ta alt for lang tid.
  • Myndighetene må også gjøre det enklere å flytte billån. Det er per i dag så vanskelig at det nok ikke er mange billån som skifter bankforbindelse. 
  • Myndighetene må også gjøre det enklere å bytte bank totalt sett gjennom å flytte kontonummer og transaksjonshistorikk.
  • Et vesentlig hinder for effektive bankbytter er dokumentasjonskrav. De fleste banker krever kopi av lønnsslipper og selvangivelse for å gi lån. Dette er et praktisk hinder for mange kunder. Myndighetene ville gjøre oss en tjeneste ved å legge til rette for bedre elektronisk utveksling av dokumenter mellom lånesøkere og banker. Planene om gjeldsregisteret er en start, men det hjelper lite så lenge det kun omhandler usikrede lån. Mer fart på fornying og nytenkning!
  • Myndighetene kan øke kompetansen om personlig finans gjennom å innføre opplegg for voksenopplæring og obligatorisk undervisning om personlig økonomi på ungdomsskolen. Mange lånekunder taper i dag MANGE penger på å oppleve seg underlegne og ydmyket i møtet med bankrådgiveren.

Vi er altså mange syndere knyttet til bankenes marginfest, men husk at du og jeg er den største synderen. Det er heldigvis det enkleste å gjøre noe med!