hits

Etikk

Rådgivere, kjeltringer og edsvorne menn i bankmarkedet

Et av mine verste minner fra tidlig voksenliv var når jeg skulle plassere 500.000 på en høyrentekonto og tok kontakt med banken min for å høre hvilke betingelser de kunne tilby.

Rådgiveren jeg møtte på andre siden av telefonen forsøkte i stedet å selge meg et fond som drev med spekulasjon på råvarepriser. Rådgiveren kunne, basert på utviklingen av kopperprisen, som var en ledende indikator for alle råvarepriser, nærmest garantere gevinst på fondet. Dette baserte han på nyere forskning fra NHH.

Jeg var på det tidspunktet stipendiat innen finans på NHH og var således godt immun mot argumentasjonen hans. Men jeg har tenkt mye på dette under Røeggensaken og reflektert over hva hans overbevisende argumentasjon må kunne ha gjort mot mindre skeptiske kunder. Jeg har ikke fulgt med på hvordan det gikk med fondet han anbefalte og det er heller ikke viktig. Det sentrale er at jeg ba helt spesifikt om et trygt høyrentekontoprodukt, mens han tilbød meg et kjemperisikabelt spekulasjonsprodukt i stedet.

Enda mer trist var det for meg at dette var fra en bank elsket og hadde hatt sommerjobb i og kjente som ærlige og redelige bankfolk. For meg ble det således et eksempel på at et system basert på tillit er særdeles skjørt for råtne egg.

Dette er heldigvis 15 år siden og mye har skjedd i bankverden i ettertid! Banken er flinkere til å verne om sitt renomme og har flere kontrollsystemer på plass. Finans Norge har gått sammen med myndighetene om ulike autorisasjonsordninger, som skal garantere et basis kunnskapsnivå om finans og etikk hos rådgiverne i bankene. Jeg lurer likevel på om det er nok. Råtne egg finnes fremdeles og fokuset på salgspoeng og marginer på enkeltindivid er stort i bankene ? med den risikoen det er for at noen setter sine egne behov fremfor kundenes. Jeg har stor sans for det nederlandske systemet hvor ledere og bankfolk etterhvert offentlig må sverge på å arbeide for kundenes beste interesse. Det er viktig for et velfungerende samfunn at vi kan ha tillit til bankrådgiverne våre!