hits

privatøkonomi

Forsikringsselskapene flår deg! Gjør noe med det!

Foreløpige tall fra Finans Norge, forsikringsselskapene egen bransjeorganisasjon, viser at forsikringsselskapene samlet tjener 13,6 mrd kroner. Det er mye penger! Og det betyr at du og jeg betaler for mye i forsikringspremie.

La oss leke litt med disse tallene. Hvis vi deler 13,6 mrd på det antall nordmenn som trenger forsikring, anslagsvis 3 millioner ? får vi at hver nordmann spytter inn 4.634,- årlig til eierne av forsikringsselskapene. Dette rimer ganske godt med det estimatet kunderådgiverne i PENGER.NO opererer med på hvor mye de kan spare en gjennomsnittskunde ved å sjekke prisene hos mange forsikringsselskaper samtidig.

Og la oss ta en annen inngang. Selskapene har ca 13,6 mrd i overskudd og 71,5 mrd i totale premieinntekter. Det betyr at hver femte krone du betaler i forsikringspremie går rett i eiernes lomme. Det kjennes ikke bra! Gjør noe med det!

Et ansvarlig budsjett - trygt og kjedelig for de fleste av oss

Det er spennende å lese dagens første statsbudsjett formet helt av den borgerlige regjeringen. I det store og hele er det et budsjett partiene har grunn til å være stolte av. De har fått satt farge og tydelige spor, men samtidig har hverken de eller vi noen grunn til å hoppe i taket.

Den vesentlige nyheten er økningen av tollfrigrensen på handel fra utlandet. Det betyr mye for mange forbrukere, men er jo egentlig ingen stor nyheter i et stort perspektiv. 

Kostnadsbruken er økt, men innenfor ansvarlige rammer.  Påvirkningen på økonomien til de aller fleste blir liten. Den mest alvorlige er at mange ansatte i butikker kan miste jobbene på grunn av økt konkurranse fra utlandet med økt internetthandel som følge av økningen av tollfritaket. 

AS Norge går i det store og hele bra, og kommer til å gå bra også neste år. Privatøkonomiske rammebetingelser blir stort sett uendret. Budsjettet har en karakter som gir oss stabile og fallende renter også fremover. Og Statsbudsjettet er ikke stedet for å gjøre de vesentlige endringene i bankenes konkurransesituasjon og konkurransearena som vi trenger. Her er det vi som forbrukere som må gjøre den viktigste jobben med å fortsette å være utro mot gamlebanken.

Noen viktige lyspunkter på skattesiden finnes, sett i privatøkonomisk forstand, men ingenting de fleste av oss kommer til å merke på økonomien. Formuesskatten reduseres og innsteget for toppskatt økes. Men de som påvirkes av reduksjonen merker vel knapt dette beløpet?

Kvinnene overtar som hjemmets finansministre i 2018

Menn er klart mest aktive hva gjelder personlig økonomi i hjemmet.

 • 2/3 av boliglånssøkere og 3/4 av de som kjøper bilforsikring gjennom PENGER.NO er menn.
 • En undersøkelse vi gjorde i fjor sammen med Norstat viser at det først og fremst er menn som styrer privatøkonomien. 4 av 10 kvinner sier at partneren har best oversikt over boliglånet, mot 1 av 10 menn.

Kvinnene overtar som hjemmets finansministre!

En klar og gledelig trend basert på 26000 sendte lånesøknader viser imidlertid at kvinnene er på full fart fremover. Siv Jensen har overtatt som finansminister og flere og flere av deres medsøstre tar nå ansvar for sin egen økonomi også!

Hvis denne klare og jevne utviklingen fortsetter vil kvinnene være mer aktive på lånemarkedet allerede i 2018!

Interesse for økonomi er viktig!

 1. Aktive kunder (også kvinner) er viktige for å sikre velfungerende konkurranse i bank og forsikringsmarkedet. Bankene konkurrerer gjerne. Det er vi forbrukere, alle hjemmets finansministre, som ikke gjøre jobben vår.
 2. Begge parter i et parforhold bør engasjere seg i økonomien for å stå rustet ved samlivsbrudd.
 3. Og aller best: De fleste kan spare 5.000 og mange kan spare over 10.000 kroner årlig på å ta smartere valg innen strøm, bil, bolig, forsikring, og lån. Og 10.000 kroner HVERT ÅR burde være bra motivasjon med tanke på hvor lite arbeid som skal til!

Luksus og kontroll på Kvinnedagen

Kvinnedagen er like rundt hjørnet; 8. mars. Grunntanken er jo at mange kvinner og jenter i verden slett ikke har de mulighetene de fortjener og at det er viktig å fokusere på undertrykkelsen som rammer.

Men bruk også Kvinnedagen til å gjøre noe positivt for deg selv: Ta kontroll over egen økonomi! Kunnskap og planlegging rundt personlig økonomi gjør deg sterkere og mer uavhengig. Og 30 minutter investert i å bedre din og din families økonomi kan fort spare deg for over 10.000 kroner årlig!


Menn er husets finansministre, og de gjør en dårlig jobb

Vi gjorde en undersøkelse sammen med Norstat i fjor. Funnene viser at det først og fremst er menn som styrer privatøkonomien. 4 av 10 kvinner sier at partneren har best oversikt over boliglånet, mot 1 av 10 menn. Det er også en klar overvekt av menn som tar ansvar for å fylle ut papirene når vi søker om boliglån.
Undersøkelser viser at mannen er «familiens økonomisjef», med hovedansvar for lån og plasseringer. Dette er synd både fordi kvinner i utgangspunktet er like kvalifiserte til dette som menn, og fordi de er like ansvarlige for disse disposisjonene.
I tillegg er det mange av de mannlige økonomisjefene som slett ikke gjør jobben sin. Undersøkelsen viser at rundt 4 av 10 menn (37 %) og 6 av 10 kvinner (58 %) ikke en gang vet hvilken rente de har på boliglånet, eller er usikre på dette. Det er ikke noe godt utgangspunkt for å kunne sove godt om natten og vite at du har gjort smarte valg. Særlig ikke når vi vet at det for de aller fleste er MYE PENGER Å SPARE på å ta et oppgjør med dagens bank og forsikringsselskap.

10.000 per år er mye penger om 30 år, eller mye luksus nå?

Selv om det for mange familier er minst 10.000 å spare per år har mange lite fokus på å gjøre smarte valg for lommeboken.
Det er synd, for hvis du sparer 10.000 årlig og har 30 år igjen til du pensjoneres kan beløpet fort øke til over 1 million ekstra å kose deg for når du pensjoneres. Jeg ønsker i hvert fall å ha det romslig økonomisk som pensjonist. Nå som arbeidstaker har jeg lite fritid og god lønn, mens jeg om 30 år vil få mye fritid og lite lønn?
Det mye koseligere alternativet til pensjonssparing er jo dessuten å bruke de 10.000 spart på luksus; en sydenferie? Eller et romantisk restaurantbesøk i måneden? Eller vaskehjelp og spa?
Eller enda bedre: god samvittighet? For 10.000 kan du bli fadder for en hel barneflokk gjennom Plan Norge.

Hva skal jeg gjøre?

Det er lett å bedre økonomien din! Mye er gjort på 30 minutter faktisk, og du kan gjøre alt godt plantet i sofaen! En sjekkliste å starte med kan være:

 1. Har dere et boliglån som dere ikke har reforhandlet på en stund? Hvis boligen har steget i verdi siden lånet ble tatt opp har kan dere også i noen sammenhenger mulighet til å forhandle dere til et bedre produkt fra banken.
 2. Har dere forbrukslån eller billån som kan reforhandles eller bakes inn i boliglånet til en gunstigere rente i stedet?
 3. Har dere reforhandlet forsikringene i år? (det bør gjøres hvert år!) Og har dere riktig type forsikringsprodukt? Mange har for dyre forsikringer i forhold til hva de egentlig trenger.
 4. Har dere rimeligste strømavtale? Strøm er strøm, så her er det ikke grunner for å velge feil.

#Kvinnedagen #RådForBedreØkonomi #UnnDegLuksus

En uromantisk men likevel veldig romantisk valentinsgave!

St. Valentinsdag eller Alle hjerters dag er her. Mye forventninger har bygget seg opp til denne dagen, mens andre knapt har tenkt på dagen. Interessant nok er flere kvinner enn menn bevisste på at datoen har nærmet seg.


Jeg er romantisk anlagt, men velger likevel å komme med et i utgangspunktet veldig uromantisk råd om valentinsdagsoppmerksomhet. Sjokolade og blomster er bra det, men jeg tror likevel dette vil være en mye bedre gave.

Oppskriften er som følger:
Fortell din partner at du har store planer for årets valentingsdagsoppmerksomhet (noen rosende og kjærlige fraser er vel også på sin plass?)

Finn noe godt å spise og drikke og sett dere ned med en PC sammen og gå gjennom de viktigste områdene av den personlige økonomien deres. Mye er gjort på 30 minutter faktisk! En sjekkliste å starte med kan være:

 1. Har dere et boliglån som dere ikke har reforhandlet på en stund? Hvis boligen har steget i verdi siden lånet ble tatt opp har kan dere også i noen sammenhenger mulighet til å forhandle dere til et bedre produkt fra banken.
 2. Har dere forbrukslån eller billån som kan reforhandles eller bakes inn i boliglånet til en gunstigere rente i stedet?
 3. Har dere reforhandlet forsikringene i år? (det bør gjøres hvert år!) Og har dere riktig type forsikringsprodukt? Mange har for dyre forsikringer i forhold til hva de egentlig trenger.
 4. Har dere rimeligste strømavtale? Strøm er strøm, så her er det ikke grunner for å velge feil.

Nå er det på tide å kysse din partner og oppsummere hvor mye dere har spart, og ikke minst planlegge hvilken romantisk aktivitet pengene dere nå har til overs kan brukes til! Jeg er overbevist om at for mange av dere vil det være penger nok til en tur til Roma.

Lykke til!